fahasalamana sy fanafody | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.