Ny hafa momba ny fahasalamana sy ny hatsarana | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.