Faritra hafa orinasa | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.