asa sy asa | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.