Fanatsarana ny tena | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.