Hevitra momba ny fanomezana | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.