Fananana trano, Fividianana | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.